keskiviikko 1. marraskuuta 2017

Maailman katastrofit

Maailmalla ihmisten ja ympäristön hyvinvointia uhkaavat ja vaarantavat lukuisat katastrofit. Ne voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään aiheuttajansa mukaan: luonnonkatastrofit esimerkiksi maanjäristykset, ilmastonmuutos ja siitä aiheutuvat katastrofit sekä sosiaaliset katastrofit esimerkiksi sodat. Katastrofien seurauksena monet ihmiset menettävät kotinsa ja omaisuutensa, jonka takia joutuvat lähtemään esimerkiksi pakolaisiksi.
Suurin ongelma maailmalla ovat luonnonkatastrofit, joita ilmestyy ympäri maailman. Esimerkkejä luonnonkatastrofeista ovat hirmumyrskyt, maanjäristykset ja ilmastonmuutoksen aiheuttama haittavaikutukset kuten kuivuus.
Trooppinen hirmumyrsky on kääntöpiirien välisellä alueella esiintyvä voimakas matalapaine, johon liittyy hirmumyrskyn voimakkuudella puhaltava tuuli. Eri merialueilla trooppisilla hirmumyrskyillä on eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista ja paljon keskustelua aiheuttanut hirmumyrsky on ollut hirmumyrsky Irma. Irma alkoi riepotella Yhdysvallan eteläosia 6.9.2017. Irma on yhdeksäs nimetty trooppinen myrsky.

GIF_irma.gif
Kuva hirmumyrsky Irman levinneisyydestä ja tuulen nopeudesta. Numeroilla 4 ja 5 on kuvattu hirmumyrskyn voimakkuutta. Korkein mahdollinen luokitus on 5, joka oli annettu hirmumyrsky Irmalle. Hirmumyrsky Irma jätti jälkeensä suurta tuhoa kuten sortuneita taloja, loukkaantuneita eläimiä ja ihmisiä sekä suuria tulvia. 
Toinen luonnonkatastrofi on maanjäristykset ja -vyöryt. Yli 90 prosenttia kaikista maanjäristyksistä syntyy mannerlaattojen reunoilla. Litosfäärilaattojen rajakohdissa ei tapahdu liikettä kokoaikaisesti, vaan laattojen reunat ovat kitkan vaikutuksesta jumiutuneina toisiinsa. Näin ollen laattoihin kertyy vähitellen jännitystä. Kun kitka ei enää riitä pitämään laattoja paikoillaan, syntyy maanjäristys.
Jatkuva kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä aiheuttaa maapallollamme erilaisia muutoksia. Ilmakehässä olevat kasvihuonekaasut nostavat maapallomme keskilämpötilaa huomattavasti. Tätä kutsutaan ilmastonmuutokseksi. Ilmastonmuutos on suuri ja huolestuttava aihe koko maailmassa, ja sen pysäyttämiseen vaaditaan jokaiselta maapallon asukkaalta muutoksia elämäntavoissa. Ilmastonmuutoksesta eivät kärsi vain ihmiset, vaan myös eläimet ja luonto. Jäätiköt sulavat ja etelämantereella asustavien eläimien elämänlaatu kärsii.
Ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään vähentämällä päästöjä. Ilmastonmuutos on mahdollista pysäyttää tai ainakin hidastaa, ja monet luonnonsuojeluyhdistykset ovat luoneet erilaisia kampanjoita ilmastonmuutosta vastaan, kuten Greenpeace (http://www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/ilmastonmuutos/) ja WWF (https://wwf.fi/uhat/ilmastonmuutos/).
Emme voi kuitenkaan unohtaa sosiaalisia katastrofeja, kuten sotia. Esimerkiksi Syyriassa on käynnissä tällä hetkellä sisällissota, jota on käyty jo vuodesta 2011 ja jatkuu vielä tänäkin päivänä. Syyrian sisällissota on pääosin vastuussa siitä, miksi Eurooppaan on kohdistunut suuri pakolaistulva. Joko he menettävät kotinsa tai elämänsä kyseisessä maassa, tai siellä ei enää ole tarpeeksi turvallista pysyä. Sodat jättävät ympäristöön karua jälkeä: tuhoutuneita tai pommitettuja rakennuksia, ajoneuvojen raatoja, upotettuja laivoja, jotka ruostuvat ja mätänevät merenpohjassa, aseiden hylsyjä ja ruumiita.
Katastrofeja esiintyy siis ympäri maailmaa harmillisesti joka päivä. Ihmiset menettävät myrskyjen, maanjäristysten ja sotien takia kotejaan sekä lähimmäisiään. Katastrofeihin voidaan vaikuttaa ehkäisevillä suojatoimilla tai oikeanlaisilla poliittisilla neuvotteluilla. Kukaan ei ansaitse kärsimystä. Valtioiden täytyy yhdistää voimansa ja resurssinsa globaalien katastrofien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

Tiimi: Aarre

Kirjoittajat: Aku Ropponen, Reino Pihlajamäki, Roosa Hakala, Ella Marila ja Aliisa Wilpola

Paluu arkeen