keskiviikko 1. marraskuuta 2017

Kielten opiskelu kannattaa

Henkilön oppiessa uusia kieliä hänen kognitiiviset kykynsä vahvistuvat, sillä aivot oppivat käsittelemään uusien sanojen merkitystä, mikä kasvattaa käsityskykyä. Maksimaaliset hyötypuolet saavuttaakseen ihmisen tulisi tutustuan uusiin kieliin niin nuorella iällä kuin mahdollista. Kun lapsi kuulee useita kieliä puhuttavan, hän alkaa muodostamaan omaa maailmankuvaansa varhain. Ajattelu sulavoituu ja myöhemmällä iällä uusien kielien oppimisesta tulee paljon helpompaa.
      Hyödyt eivät näy ainoastaan lapsuudessa, vaan myös hyvin vanhalla iällä useamman kielen osaava henkilö pääsee helpommalla. On todettu, että kielien osaaminen vähentää muistisairauksien riskiä, kun Tuula Kinnarinen on maininnut kirjoittamassaan artikkelissa, joka on julkaistu tiede.fi sivulla 16.09.2011.
      Jossain suhteessa monikielisyyttä voisi verrata videopelien pelaamiseen. Pelejä pelatessa reagointinopeus paranee, ihminen oppii sopeutumaan uusiin haasteisiin nopeammin ja ongelmanratkaisukyky paranee huomattavasti. Videopelien pelaamisella on kuitenkin haittapuolensa: keskittymiskyky heikkenee, sosiaaliset taidot heikkenevät ja kunto rappeutuu. Kannatta ajatella kielten oppimista pelien pelaamisena ilman haittavaikutuksia. Opit puhumaan ihmisille, älykkyys kasvaa ja kyky oppia ottamaan suuria loikkia, mitä enemmän kuuntelet ulkomaalaisten puhetta nuorella iällä.
       Kielten oppimista ei tulisi kuitenkaan ottaa työnä tai pakotettuna prosessina. Riittää, että katsoo paljon ulkomaalaisia elokuvia ja mahdollisesti jopa lukee vieraskielisiä kirjoja. Pystyt siis kasvattamaan ajattelukykyäsi huomaamatta, eikä sen tarvitse olla raskasta tai pelkkää sanojen ulkoa opettelua.

Kaksikielisyydestä on paljon apua myös ulkomailla. Ulkomailla vieraalla kielellä pärjääminen on hyödyllistä ja se voi myös avata uusia ovia työmaailmaan, varsinkin maassa, jossa useat kielet kuuluvat osaksi maan kulttuuria. Kun ulkomailla tai työelämässä hallitsee vieraan kielen, saa helpommin uusia ystäviä. Kahden kielen osaaminen auttaa myös tutustumaan vieraan kielen kulttuuriin paremmin josta saa mahdollisesti paremman käsityksen. Eli toisin sanoen useiden kielien oppiminen auttaa ihmistä ymmärtämään eri kulttuureita ja täten oppii hyväksymään erilaisuutta. Kieliä oppiessa joutuu väistämättä kosketuksiin aivan uusien kulttuurien kanssa ja oma maailmankuva muuttuu prosessissa paljon täyteläisemmäksi. Hyvänä esimerkkinä voisi käyttää Blade Runner elokuvia. Näissä mestariteoksissa kuvataan tulevaisuuden yhteiskuntaa, jossa kaikki maailman kulttuurit ovat tiiviisti keskittyneet yhteen ja ihmiset joutuvat päivittäin puhumaan ainakin 10 eri kieltä. Näissä elokuvissa ei kuvata maailmanlaajuisia konflikteja ensinkään, vaan kaikki vaara tulee joko pikkurikollisuudesta, jätteistä tai roboteista.
      Robotit huomioon ottamatta voisi sanoa, että Blade runner antaa ehdotuksen potentiaalisen utopian muodostumiseen. Mikäli kaikki ihmiset pystyisivät kommunikoimaan toistensa kanssa kielestä huolimatta, voisimme jättää maiden väliset erimielisyydet taaksemme ja keskittyä tärkeämpiin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen. Kielitaitoa ei ensin tule ajatelleeksi kauhean tärkeänä asiana, mutta kun alkaa ajatella tarkemmin, niin huomaa, että se on paljon tärkeämpi kuin uskoisi.

Kielitaidosta on siis hyvin paljon hyötyä, eikä ainoastaan ihmiselle itselleen, vaan mahdollisesti koko ihmiskunnalle. Kielitaitoa tulisi siis parantaa kaikkialla maailmassa, jotta voisimme aloittaa matkamme kohti yhteinäisempää ja valoisampaa tulevaisuutta.

Kirjoittaneet: tiimi Keijo Jeehu Koski ja Osku Eeronheimo, Iina Iltanen, Kaisa Linnikko ja Emilia Laakso

Paluu arkeen