tiistai 29. elokuuta 2017

Tästä alkaa tiimijakso


Lukio-opiskelu on suuressa muutoksessa digitaalisuuden ja uudenlaisen pedagogiikan myötä. Oppimisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota erilaisiin oppimisympäristöihin ja tiimityötaitoihin. Uudessa pedagogiikassa opiskelija on enemmän keskiössä. Yksi keino, jolla nämä uudet oppimismenetelmät voidaan tuoda käytäntöön, on koulussa toteutettava tiimijakso.

Vammalan lukiossa toteutetaan tiimijakso syksyllä 2017. Tarkempi ajankohta on lukiomme toinen jakso syyskuun lopusta marraskuun loppuun. Tiimijaksoon osallistuvat lukiomme ykköset, siis lähes 100 opiskelijaa. Oppiaineina ovat äidinkieli, ruotsi, uskonto ja maantiede. Nämä oppiaineet valittiin, koska kyseisten aineiden opettajat olivat kiinnostuneita kokeilemaan tiimijaksoa. Päätös tiimijakson toteuttamisesta tehtiin jo noin vuotta aikaisemmin, koska jakson suunnittelu vaatii paljon aikaa ja voimavaroja.

Tiimijaksoa toteuttavat opettajat ovat tammikuusta lähtien osallistuneet valmennukseen, jossa on käyty läpi tiimioppimisen periaatteita, suunniteltu neljälle oppiaineelle yhteen nivoutuvaa ohjelmaa, opiskeltu ryhmädynamiikkaa ja tiimien valmentamista. Kesäloman aikana tiimiopettajat ovat lukeneet tiimijohtamiseen liittyvää kirjallisuutta.

Nyt kun tiimijakson alkuun on enää muutama viikko, asiat alkavat lopulta loksahdella kohdilleen. Päivittäiset aikataulut ovat saamassa lopullisen muotonsa. Jaksoon liittyvät vierailut ja vierailijat saadaan sittenkin sovitettua sopiviin ajankohtiin.

Tässä blogissa tiimijaksoon osallistuvat opettajat ja opiskelijat kertovat kokemuksiaan. Tervetuloa seuraamaan blogiamme!

Timo Niemimaa, tiimijakson valmentaja-opettaja

Paluu arkeen