perjantai 29. syyskuuta 2017

Tiimien muodostuminen

Jo ennen alkamistaan tiimijakso on  herättänyt opiskelijoissa monenlaisia tunteita. Suurin kysymys on ollut tiimien jäsenten valinta.

“Apua! Jos minä vaikka joudun ryhmään, jossa en tunne ketään.” On hyvin todennäköistä, että tiimissäsi on jäseniä, joita et tunne entuudestaan. Kuitenkin tämän kokoisessa koulussa on hyvin mahdollista, että tiimiisi osuu joku, jonka jo tunnet. Tiimijakson aikana harjoitellaan työelämässä tarvittavia yhteistyötaitoja. Tavallisessa työelämässä saa harvoin valita työkavereitaan ja työ parhaan ystävän  kanssa on harvinaista. Joskus kuitenkin voi käydä niin, että työkaverista tulee ystävä, jopa paras kaveri.

“Apua! Jos minä vaikka joudun ryhmään, jossa on joku, joka ei tee mitään, ja minä joudun tekemään kaikki työt.” Tähän on yksinkertainen ratkaisu. Vapaamatkustaja laitetaan tekemään työtä. Hänelle ei anneta muuta vaihtoehtoa.

“Apua, jos joudun vaikka tiimiin, joka ei toimi ollenkaan.” Tiimijaksotyöskentelyssä täysin toimimaton tiimi on harvinaisuus. Jos tiimillä on vaikeuksia toimia, valmentaja (eli opettaja) tulee avuksi ja yhdessä etsitään parasta tapaa toimia.

“Miten ihmeessä jaksan työskennellä yhden ja saman tiimin kanssa seitsemän viikkoa?” Työelämässä joudut todennäköisesti toimimaan yhden tiimin kanssa vieläkin pitempään.Tiimijakoa varten kaikki ykköset ovat tehneet Belbinin tiimiroolitestin. (Testi löytyy googlettamalla “Belbinin tiimiroolitesti - JAMK”). Belbin löytää tiimin sisältä erilaista rooleja, jotka vaikuttavat eri tavoin tiimin työskentelyyn.

Takoja on energinen ja tehokas ja innostaa muut tiimin jäsenet työhön. Takojalle tärkeää on hyvä tulos. Takoja voi välillä olla  kärsimätön.

Tekijä on tunnnollinen ja ahkeraja työntekijä, joka huolehtii siitä, että suunnitelmat toteutuvat.

Viimeistelijä on huolellinen ja tarkka. Hän varmistaa työn laadun sekä aikataulussa pysymisen.

Kokooja tuntee ihmisten vahvuudet ja osaa niiden perusteella jakaa työt tiimissä. Joskus kokooja jakaa työt muille, mutta ei tee itse mitään.

Keksijä keksii monipuolisia ratkaisuja vastaan tuleviin ongelmiin. Mielellään hän pohtii asioita itsekseen.

Arvioija osaa arvioida suunnitelmia ja työtapoja objektiivisesti.

Asiantuntija omaa erityisiä tietoja ja taitoja, joita tiimi saattaa tarvita.

Tiedustelija tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän luo kontakteja tiimin ulkopuolelle ja pitää tiimiläiset ajan tasalla siitä, mitä muualla tapahtuu.

Diplomaatti pitää yllä ryhmähenkeä. Hän on kiinnostunut toisista tiimiläistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Hän osaa sovitella erimielisyyksiä. Diplomaatti saattaa olla huono päättämään asioita.

Ykkösistä noin kahdella kolmasosalla oli ensimmäisenä roolinaan diplomaatti.
Yhdellä ihmisellä voi kuitenkin olla useampia rooleja ja riippuu tiimistä, mikä rooli kulloinkin aktivoituu.

Tulevan tiimijakson tiimijakojen perusperiaattteena on ollut se, että kuhunkin viisihenkiseen tiimiin on pyritty saamaan erilaisia rooleja. Belbinin mukaan mitä enemmän erilaisia jäseniä tiimissä on, sen paremmin se toimii.

Toisena ajatuksena on ollut se, että parhaita kavereita ei tulisi samaan tiimiin. Tällä on pyritty siihen, että alkutilanteessa kaikki tiimiläiset olisivat samanarvoisia. Helposti pari hyvää ystävää voi klikkiytymällä häiritä tiimin toimintaa. ( Todennäköisesti parhaita kavereitakin voi olla samassa tiimissä, koska tässä vaiheessa opettajat eivät tiedä opiskelijoiden ystävyyssuhteista).

Tiimejä tulee olemaan monenlaisia. Hyvä tiimijaksolainen -  sinun panoksesi on tärkeä, että juuri sinun tiimisi olisi se paras.

Leena Sherazer, tiimijakson valmentaja-opettaja

Paluu arkeen