tiistai 24. lokakuuta 2017

Ärähdykselle ei ole aihetta

Kristus, Jeesus, Uskonto, Mosaiikki, Pääsiäinen, Kulta
Opettaja ja apulaisrehtori Mervi Lundmark ottaa kantaa mielipidekirjoituksessaan “Me evankelis-luterilaiset hyväksymme uskonnottomien kaikki vaatimukset - mekin voisimme joskus ärähtää” (Helsingin Sanomat 11.8.2017) Esa Ylikosken mielipidekirjoitukseen. Esa Ylikosken mielestä koulupäivän aikana olevat jumalanpalvelukset pitäisi poistaa. Lundmark on eri mieltä Ylikosken kanssa. Lundmark kertoo, että hänellä on ollut useita oppilaita, jotka eivät kuulu evankelis-luterilaiseen  tai ortodoksiseen kirkkoon. Lundmark pohtii, pitäisikö myös esimerkiksi Lucia-kulkue poistaa, jos jumalanpalvelukset poistetaan.
Mielestämme koulun aikana pidetyt jumalanpalvelukset ovat tarpeettomia. Näin oppilaiden näkökulmasta koulussa järjestetyt uskonnolliset tapahtumat ovat tylsiä, ja niihin pakollinen osallistuminen tuntuu epäreilulta. Kyse ei ole uskonnon vastustamisesta vaan tapahtumien aiheuttamasta turhasta ajan kuluttamisesta. On todella epämukavaa istua kevät- tai joulujuhlassa ohjelman loppumista. Haluaisimme vain saada todistuksemme mahdollisimman pian ja päästä lomalle rentoutumaan. Sitä paitsi koulun päättöjuhlat tapahtuvat lauantaisin, jolloin koulussa ylimääräinen, jumalanpalveluksien aiheuttama aika on vielä epämukavampaa odotettavaa.
Lundmarkin huolestuneisuus uskonnollisten tapahtumien poistamisesta kouluista on varsin tarpeeton. Koulun pitäisi olla opinahjo, jossa voi opiskella hyvin monien uskontojen ja kulttuurien edustajia vapaasti ilmankulttuurien mukaisisa erikoisjärjestelyjä. Se, että eri uskontojen edustajat eivät tule laulamaan virsiä tai nöpöttämään koville ja hyvin epämukaville penkeille kaikkien muiden nöpöttäessä, on epäreilua, kuten jo edellä mainittiin. Uskonnon harjoittamisen pitäisi olla vapaaehtoinen,niin sanottu vapaa-ajalla järjestetty asia, josta oma kotiväki oman päätöksensä mukaan saisi määrätä. Jos haluaisi mennä jumalanpalvelukseen, menisi kirkkoon, ja jos haluaisi sivistää oman lapsensa uskonnon tietämystä ja lisätä hänen kokemuksiaan, olisi hyvä idea sivistää yksilöä itse kodin ja kirkon avustuksella.Esimerkiksi.Lundmarkin mainitsema “vapaaehtoinen iltatilaisuus” olisi varsin hyvä idea.  
       Olemme sitä mieltä, ettei uskonnon pitäisi näkyä koulun arjessa millään tavalla, eikä sen pitäisi aiheuttaa haittaa sellaisille oppilaille, jotka eivät halua kuulla jumalanpalvelusta tai eivät kuulu kirkkoon. Ymmärrämme hyvin, että kaikilla uskonnoilla on omat piirteensä eikä koulustakaan epäilemättä ole helppoa tehdä kokonaan uskonnotonta, mutta silti koulussa ei pitäisi esiintyä tunnustavaa uskonnollisuutta. Jos uskonnon pitää olla esillä koulussa, sen pitäisi ehdottomasti olla vain uskonnon tunneilla. Meillä ei ole mitään uskontoa vastaan, mutta mielestämme uskontoa ja koulua ei pitäisi sekoittaa keskenään.
     Mielestämme siis koulun ja uskonnon ei tarvitse puuttua toisiinsa, vaan uskontoa kuuluisi tutkia vapaa-ajalla tai uskonnon tunneilla. Olemme siis Mervi Lundmarkin kanssa eri mieltä. Koulun uskonnottomuudesta tuskin on mitään haittaa. Uskonnon osuus kouluissa on muutenkin vähentynyt vuosien aikana. ja se luultavasti tulee vähentymään vielä lisää. En koe tämän hetkisestä uskonnollisuudesta olevan haittaa, mutta ei sille ole varsinaista tarvettakaan kouluissa, joissa pyritään opettamaan evoluutiosta ynnä muusta mukavasta.
Kirkko, Ikkuna, Kirkon Ikkuna, Lasimaalaus, KristinuskoKirkko, Ikkuna, Kirkon Ikkuna, Lasimaalaus, Kristinusko

Kirjoittajat: Teemu, Ella, Maiju, Heikki, Veeti

Paluu arkeen